Saturday 30 July 2011

Miscellanea Detorakis

.
Παιδεία και πολιτισμός στην Κρήτη (Βυζάντιο – Βενετοκρατία). Μελέτες αφιερωμένες στον Θεοχάρη Δετοράκη, a c. di Ιωάννης Βάσσης - Στέφανος Κακλαμάνης - Μαρίνα Λουκάκη, Heraklion 2008


Approfondisci
INDICE

Μανόλης Σκουντάκης, Επιγραφικές μαρτυρίες για τον εγγραμματισμό στην πρώτη βυζαντινή Κρήτη. Μεταξύ στοιχειώδους  παιδείας και λογιοσύνης

Μαρίνα Λουκάκη, Παιδεία και πολιτισμός στην Κρήτη τον 12ο αιώνα

Όλγα Γκράτζιου, Οι εικόνες στην Κρήτη κατά τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο και αργότερα. Εκκλησιαστική πολιτική και λαϊκή λατρεία

Μανόλης Πατεδάκης, Aγνωστο επίγραμμα στον ναΐσκο της Κοίμησης στον Aγιο Ιωάννη Μυλοποτάμου

Τίνα Λεντάρη, Νόσος και ερμηνεία. Διαβάζοντας τις ασθένειες στα έργα του Σαχλίκη και του Λιμενίτη

Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Ιωάννης Λάσκαρης. Ένας Κωνσταντινουπολίτης μουσικός στην Κρήτη

Ιωάννης Βάσσης, Ανδρέας Δώνος. Ένας λόγιος κωδικογράφος στην Κρήτη του 16ου αιώνα

Στέφανος Κακλαμάνης, Ειδήσεις για την πνευματική ζωή στον Χάνδακα από το 16ο Βιβλίο της «Istoria Candiana» του Ανδρέα Κορνάρου

Μιχάλης Λασιθιωτάκης, Απηχήσεις του Cortigiano του B. Castiglione στον Ερωτόκριτο

Μιχαήλ Πασχάλης, Από την Orbecche στην Ερωφίλη. Αναζητώντας τους λόγιους «συνομιλητές» του Χορτάτση

Γιάννης Μαυρομάτης, Μοναστηριακές και εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες στην Κρήτη του 16ου και 17ου αιώνα

Δημήτρης Τσουγκαράκης, Μοναστήρια της Ανατολικής Κρήτης κατά τη βενετική περίοδο

Στυλιανός Αλεξίου, Το έργο του καθηγητή Θεοχάρη Δετοράκη

Δημοσιεύματα Θεοχάρη Ε. Δετοράκη.

Ioannes e Theodosios Zygomalas: nuovi contributi

.
Ιωάννης και Θεοδόσιος Ζυγομαλάς. Πατριαρχείο – θεσμοί – χειρόγραφα
a c. di Σταύρος Περεντίδης - Γεώργιος Στείρης
Αθήνα 2009Indice (pdf)


.

Creta. Neograeca Medii Aevi VII

.

Neograeca Medii Aevi VII International Congress
Heraklion, 1-4 novembre 2012

Mapping Early Modern Greek Literature (12th-17th Century)
.


Christos Papadopoulos, Post-Byzantine Medical Manuscripts: New Insights into the Greek Medical Tradition, its Intellectual and Practical Interconnections, and our Understanding of Greek Culture, in Journal of Modern Greek Studies, 27 (2009), pp. 107-130.

Leggi l'articolo on line


.

Friday 29 July 2011

Bratislava: il codice Maurocordatianus on line

.
Bratislava, Lyceálna knižnica, ms. 394kt
(Codex Maurocordatianus)

Per sfogliarlo clicca qui

.

Oxford: un recente colloquio sulla produzione libraria nel mondo bizantino

.


Book Production in the Byzantine World: A Colloquium, Oxford, 4 june 2011

Per vedere il programma clicca qui


.

Miscellanea Duval-Arnould

.


Vaticana et Medievalia. Études en l’honneur de Louis Duval-Arnould, éd. par J.-M. Martin - B. Martin-Hisard - A. Paravicini Bagliani, Firenze 2008 (Millennio Medievale 71, Strumenti e Studi 16)


INDICE

J. Avril, L'introduction des décisions du IVe concile du Latran dans les statuts synodaux après 1215


M. Berger, L'église Mater Domini à Bagnolo del Salento. Essai de reconstitution du programme iconographique de l'abside et de ses annexes

F. Bougard, Anastase le Bibliothécaire ou Jean Diacre? Qui a récrit la Vie de Nicolas Ier et pourquoi?

P. Canart, Additions et corrections au Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, 3

F. D'Aiuto, La Passio di Simeone "Fratello del Signore" (BHG 2408) nel codice di Patmos, Mone tou hagiou Ioannou tou Theologou, 254

F. Dolbeau, Quelques sermons sous forme de centon, attribuables à Rathier de Vérone

V. von Falkenhausen, Roger II. in der Katouna tou Maniake (Mai, 1126)

L. Falkenstein, Papsturkunden gegen päpstliche Forderungen für auswärtige Kanoniker (Paris, Bibliothèque nationale de France, Collection Baluze 385, n. 236)

L. Feller, Une guerre vicinale dans les Abruzzes au XIIe siècle et le fonctionnement de la seigneurie

J. Fohlen, La Bibliothèque Vaticane vue par une Française

B. Galland, Quand l'histoire juge : le dossier d'Humbert II, dauphin de Viennois

G. Giordanengo, Une Question sur la noblesse de Baudet de Mâcon, professeur à Orléans (début XVe siècle)

C. M. Grafinger, Manuscrits français prêtés à la Bibliothèque Vaticane

A. Jacob, Autour de Nicolas-Nectaire de Casole

T. Janz, Le Vat. Gr. 330 et la nature du texte "lucianique " de la Septante

P. Jugie, La formation intellectuelle du cardinal Pierre Roger de Beaufort, le pape Grégoire XI: nouveau point sur la question

J.-L. Lemaître, Un manuscrit disparu: le terrier de Marèges. Notes de topographie limousine

D. Lohrmann, Liber sine nomine auctoris: la fin de l'Anonyme de Werden

J.-M. Martin, Le Mont-Cassin et l'évêché d'Ugento

B. Martin-Hisard, L'Église géorgienne et Antioche d'après un moine géorgien de la seconde moitié du XIe siècle

F. Michaud-Fréjaville, Giovanna d'Arco in Roma. Sculptures, prix de Rome, Histoire

H. Millet, Le Liber dialogorum hierarchie subcoelestis (1388)

M. Morard, Des moines dans de beaux draps? Une inspection de literie dans un monastere pyrénéen en 1230 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5720)

B. Munk Olsen, La protection des livres dans les bibliothèques monastiques jusqu'au XIIe siècle

A. Paravicini Bagliani, Opicinus de Canistris et la symbolique pontificale

A. Vauchez, Prophétisme et sainteté: l'Eglise catholique peut-elle canoniser Savonarole?

M. Venard, Dieu s'est envolé!

J. Verger, Rector non est caput universitatis. Pouvoir et hiérarchie à l'Université de Paris au Moyen Âge

P. Vian, "Una sede conveniente, commoda, definitiva degli stampati". Un progetto di Giovanni Battista De Rossi per l'ampliamento della Biblioteca Vaticana (7 maggio 1885)

C. Vulliez, Autour du testament d'un ancien universitaire parisien devenu évêque d'Orléans, Bertaud de Saint-Denis (+ 1307)


.

Berna, Bibliothèque de la Bourgeoisie: catalogo

.Patrick Andrist, Les Manuscrits grecs conservés à la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne - Burgerbibliothek Bern. Catalogue et histoire de la collection, Zürich 2007

.

La tradizione dei testi greci in Italia meridionale: atti di un convegno

.


La tradizione dei testi greci in Italia meridionale. Filagato da Cerami philosophos e didaskalos. Copisti, lettori, eruditi in Puglia tra XII e XVI secolo, a cura di Nunzio Bianchi, Bari 2011 (Biblioteca Tardoantica, 5)

(atti della giornata di studio tenutasi a Bari il 26 marzo 2010)

INDICE


Premessa 

Nota del Curatore


FILAGATO DA CERAMI PHILOSOPHOS E DIDASKALOS

Aldo Corcella, Riuso e reimpiego dell’antico in Filagato

Cristina Torre, Su alcune presunte riprese classiche in Filagato da Cerami

Nunzio Bianchi, Filagato da Cerami lettore del De domo ovvero Luciano in Italia meridionale

Mircea Duluş, Philagathos of Cerami and the Monastic Renewal in the Twelfth-Century Norman Kingdom: Preaching and Persuasion

Gaia Zaccagni, Un giullare alla corte di Teodora: narrazione ad incastro nell’omelia filagatea Per la Festa dell’Ortodossia (XXII Scorso = XLI Rossi Taibbi)


COPISTI, LETTORI, ERUDITI IN PUGLIA TRA XII E XVI SECOLO

Claudio Schiano, Letture classiche e cristiane di Nicola-Nettario di Otranto

Daniele Arnesano, Ermogene e la cerchia erudita. Manoscritti di contenuto retorico in Terra d’Otranto

David Speranzi, Il ritratto dell’Anonimo. Ancora sui manoscritti di Alessio Celadeno, vescovo di Gallipoli e Molfetta

Giuseppe Ucciardello, Licofrone in Terra d’Otranto: appunti su manoscritti salentini tra XIII e XVI secolo


APPENDICI

Nunzio Bianchi, Prospetto e sinossi delle edizioni delle omelie di Filagato da Cerami 

Gaia Zaccagni, Filagato, hom. XLI. Edizione e traduzione

Tavole 

Bibliografia 

Indici

.

Thursday 28 July 2011

Firenze, Laurenziana: Plutei on line

.


Sul sito della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze si possono sfogliare i manoscritti del fondo Plutei.

Per cercarne uno clicca qui
N.B. Per trovare, ad esempio, il ms. Laur. Plut. 32.9, digita esattamente: Plut.32.09

.

Wednesday 27 July 2011

.


Annaclara Cataldi PalauJean Stojković de Raguse (†1443): l’influence de ses manuscrits dans la diffusion de la culture byzantine en Suisse et en Allemagne, in Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”. Centre de recherches slavo-byzantines “Ivan Dujčev”, 96/15 (2011), pp. 93-132.


Se vuoi sapere di più sul Centro Dujčev e sulla sua attività editoriale clicca qui.


Ringraziamo Annaclara Cataldi Palau per la segnalazione

.

Princeton: il ms 173 on line

.Il manoscritto 173 della Princeton University Library è ora on line.

Per sfogliarlo clicca qui.

.

Oxford, St John's College: catalogo

.


Mark L. Sosower, A Descriptive Catalogue of Greek Manuscripts at St John's College, Oxford, with descriptions of bindings by Jane Eagan, Oxford 2007

.

Tuesday 26 July 2011

Oxford, collezione Meerman: catalogo

.Annaclara Cataldi Palau, A Catalogue of Greek Manuscripts from the Meerman Collection in the Bodleian Library, Oxford 2011.

Firenze: una recente mostra in Laurenziana

Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 4 marzo-30 giugno 2011Catalogo
Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana, a c. di Massimo Bernabò, Firenze 2011
Clip sulla mostraMonday 25 July 2011

XXII Convegno Internazionale di Studi Bizantini

.
Byzantium without Borders, Sofia, 22-27 agosto 2011


Per vedere il programma del convegno clicca qui.

.

Copenaghen. Un manoscritto greco on line

.Il codice GKS 1343 della Biblioteca Reale di Danimarca si può ora sfogliare on line.

Clicca qui.


Ringraziamo per la segnalazione Inmaculada Pérez Martín

.

San Pietroburgo - salterio bilingue

.On line due immagini del manoscritto greco-arabo conservato presso l'Institute of Oriental Manuscripts di San Pietroburgo (per approfondire clicca qui).


Galleria di immagini


.

San Pietroburgo - mostra dei Vangeli Ostromir

.Presso la Biblioteca Nazionale di Russia, in occasione della mostra The Ostromir Gospel and the Manuscript Tradition of the New Testament Texts (2009), furono esposti anche alcuni Vangeli greci.


Visita la mostra virtuale dei codici greci cliccando qui.

.

Lesbo, monastero di Leimonos: manoscritti on line

.Collegandosi al sito del monastero di Leimonos si può visitare la biblioteca digitale: per sfogliare i manoscritti (suddivisi in base al contenuto) clicca qui.


Si possono consultare anche alcune pergamene dell'archivio ed alcuni stampati.
Ringraziamo per la segnalazione Stefano Parenti e Inmaculada Pérez Martín

.

Tischendorf: una mostra recente a Lipsia

.


Tischendorf und die Suche nach der ältesten Bibel, Leipzig, 18. Februar bis 5. Juni 2011
Approfondisci
Catalogo

Foteini Kolovou - Ulrich Johannes Schneider, Tischendorf und die Suche nach der ältesten Bibel, Leipzig 2011 (Schriften Aus Der Universitatsbibliothek Leipzig, 21)
Scarica l'indice qui

.

Sunday 24 July 2011

Princeton: catalogo dei manoscritti greci

.

Sofia Kotzabassi & Nancy Patterson Ševčenko (with the collaboration of Don C. Skemer), Greek Manuscripts at Princeton, Sixth to Nineteenth Century. A Descriptive Catalogue, Princeton 2010.


Approfondisci
oppure scarica direttamente l'indice e l'introduzione..

Università di Birmingham - Collezione Mingana

.Il sito istituzionale dell'Università di Birmingham dedica una pagina alla collezione Mingana (approfondisci qui), di cui fanno parte 8 manoscritti greci, interamente digitalizzati: per sfogliarli clicca qui.


.

Scripta 3 (2010)

.


SCRIPTA
An International Journal of Codicology and Palaeography
3 (2010)


INDICE

Simone Allegria, Manu mea subscripsi. Considerazioni sulla cultura scritta ad Arezzo tra IX e inizio XI secolo


Serena Ammirati, Per una storia del libro latino antico: i papiri latini di contenuto letterario dal I sec. a.C. al I ex.II in. d.C.

Mario Capasso, Natascia Pellé, Restaurando Zenone. Note bibliologiche a papiri dell'Archivio

Marco D'Agostino, Tre codici e una data

Flavia De Rubeis, La capitale damasiana a Tours: esperimenti ed effimere primavere

Donald F. Jackson, A delivery of Greek manuscripts in 1686

Barbara Lomagistro, Osservazioni sulla denominazione delle scritture slave

Paolo Radiciotti, Virgilio: le fonti di interesse papirologico esaminate da un paleografo

Caterina Tristano, La Bibbia 'bizantina' di S. Daniele del Friuli: la costruzione di uno strumento di propaganda regia

Indici Scripta 3 2010


.